Uppdaterad 2024-02-28

Programvaruhistorik för Bobrik Loader (Programvaran i datorn)

Version 0.3 

 • Stöd för firmware 0.5
 • Förbättrad autodetekterings funktion som fungerar under Windows Vista och Windows 7.
 • Programmet sparar vald comport och skärmposition
 • Programmet sparar senaste använda apparatens ID i registry

Version 0.4

 • Bättrat stöd för firmware 0.5
 • Ändringar för bättre funktion och korrekt felmeddelande på Windows Vista
 • Möjlighet att justera hela färgschema tabellen individuellt på firmware 0.5 och upp.
 • Ny status rad med lite information.
 • Stapel som visar att programmet "jobbar"
 • ftp-nedladdningen visas nu också i stapeln så att man ser att nedladdning pågår.

Version 0.5

 • Anpassningar för att ladda in databas med fartkameror

Version 0.6

 • Snabbare detektering av omstartad enhet när registryt kan läsas
 • Dialog rutor med diverse information.
 • Bättre kontroll av inställningarna

Version 0.7

 • När det finns flera firmware versioner som passar din enhet så listas de som är personliga (enbart för din Bobrik) först, och du måste välja en, annars går inte programmet vidare
 • Så snart ogiltiga inställningar upptäcks så återställs de automatiskt till fabriksinställningar och användaren informeras med en dialogruta.

Version 0.8

 • Väljaren i version 0.7 valde i bland fel firmware, fixat.
 • Återställningen i version 0.7 till fabriksinställningar fungerade inte riktigt, fixat
 • Inställningar sidan har fått flikar som delar upp de olika inställningarna så det inte blir rörigt
 • Nya inställningar för kameravarningen på firmware 0.6

Version 0.9

 • Stöd för fler inställningsmöjligheter som finns från firmware 0.6 alpha 2
 • Checksiffra beräkning av konfigurationsminnet till Bobrik
 • Liten bugg när det gäller val av firmware fixad.

Version 1.0

 • Möjlighet att välja aktiv ftp anslutning
 • Tidstämpeln på serverns databas visas
 • Säkrare rutiner för kommunikationen på USB

Version 1.1

 • Anpassning till firmware 0.7

Version 1.2

 • Knapp för återställning av Bobriks standard inställningar
 • Bättre timing vid återanslutning till Bobrik efter firmware uppdatering

Version 1.3

 • Stöd för firmware 0.7 alpha 3 och framåt där man kan individuellt slå på ljud vid gul eller röd display.

Version 1.4

 • Förenklad körjournal, en enkel körjournal där adressen automatiskt fylls i, som sedan kan exporteras till exempelvis Excel
 • Stöd för firmware 0.7 alpha 5 där man kan bestämma olika visningsintervaller
 • Programmet visar antalet fartkameror som finns i databasen.

Version 1.5

 • Förenklat inställningsläge, så att de som tycker att det är mycket nu slipper se alla specialinställningar.

Version 1.6

 • Fix så att Bobrik med äldre firmware än 0.7 inte tappar sina inställningar
 • Möjlighet att välja ljud som spelas från Firmware 0.7 beta 2
 • Inställningsfönstret hamnade tidigare gärna utanför skärmen, nu placeras det i centrum

Version 1.7

 • Stöd för att provspela de olika ljuden
 • möjlighet att blockera sändningen av nmea gps-data
 • Tiderna i körjournalen visas i svensk normaltid automatiskt anpassad för sommartid/vintertid

Version 1.8

 • GPS Inställningar, här kan man ändra baudrate och uppdateringsfrekvens på GPS modulen. Fördelen med hög baudrate och uppdaterings frekvens är att man minskar eftersläpningen vid exempelvis hastighetsbyten genom att GPS modulen räknar fram aktuell position oftare. Standard GPS moduler klarar normalt bara att räkna ut satellit position 1 gång per sekund (1Hz). Kör man i 100km/t hinner man alltså förflytta sig nästan 28 meter innan GPS modulen har räknat fram en ny position. MediaTek GPS-modulerna i Bobrik klarar däremot 5Hz
  (5 positioner per sekund)

Version 1.9

 • Stöd för kommande firmware 0.8
 • Informationsknapp som visar tillverkningsdatum, trippmätare etc. Samt de nya funktionerna i firmware 0.8 som registrerar hårda inbromsningar (över 0.3g) och procentsatser hur mycket av sträckan har gjorts över tillåten hastighetsgräns.
 • Stöldskydd som stänger av stulna enheter.
 • Förbättringar i körjournalsfönstret
 • Förbättrad uppkopplingsrutin som försöker flera gånger att få kontakt med Bobrik istället för att ge upp efter 1 försök. Detta för att ta sig förbi envisa synkprogram som oavsiktligt låser Bobriks port.
 • Förbättrade ftp-rutiner som inte mellan lagrar data på disk.

Version 2.0

 • Vid start så kopplar programmet upp sig mot vår server för att kontrollera att du har senaste versionen
 • Programmet är nu kompilerat i C++ Builder XE, Embarcaderos senaste kompilator
 • Nya ftp rutiner som är stabilare och som inte låser sig som den gamla gjorde om man hade en brandvägg som stoppade trafiken
 • Förbättrad rutin som inte lika lätt tappar kommunikationen mot Bobrik vid firmwareuppdatering.
 • Stöd för nya databas formatet som kommer att användas i Bobrik firmware 0.8

Version 2.1

 • Uppdaterad layout med anpassade knappar för Vista och 7. Samt korrekt fönsterstorlek i alla Windows versioner.
 • Meddelande fönster för viktiga meddelanden från AD-Teknik visas vid programmets start.
 • Knapp för att ta med koordinater vid export av data från körjournalen till exempelvis Excel.

Version 2.2

 • Räknefel vid presentation av procentsatserna på körda sträckor inom eller ovanför hastighetsgränserna.

Version 2.3

 • Stöd för Firmware 0.8 alpha 2 som kan lagra egna kamerapositioner

Version 2.4

 • Programmet kraschade om inte adressprogrammet på servern fungerar, fixat
 • Förbättrade kommunikationsrutiner
 • Post-fliken öppnades istället för Körjournalfliken när man öppnar körjournalen

Version 2.5

 • Förbättrade kommunikationsrutiner (igen)
 • Bättre felhanteringen vid problematisk ftp-uppkoppling

Version 2.6

 • Ett avrundningsfel som kunde göra att inställningarna ej överförs till enheten är fixat.

Version 2.7

 • Om man fyllde i för stora eller för små värden tex för antalet sekunder innan larm bland inställningarna så krashade programmet, fixat
 • Möjlighet att stänga av ljudet för loggning (startpunkt)
 • Möjlighet att nollställa Tripmätare/Retardationer/Hastighetsstatistik, skyddat med pin-kod.
 • Access Violation felet som kan komma vid uppstart av programmet bör nu vara borta
 • Automatisk omprogrammering av databasen vid byte av firmware om databasen är korrupt eller ej passar till ny firmware
 • Möjlighet att visa hela körjournalens körningar i GoogleEarth

Version 2.8

 • Förbättrad ikon
 • krashar inte om den läser skadad körjournaldata
 • Visar aktuell hastighetsgräns som ligger lagrad i Bobrik när man väljer "Visa information"

Version 2.9

 • Programmet använder Windows WMI för att hitta namnen på comportarna i datorn
 • Medelhastighet presenteras i körjournalen.
 • GoogleEarth funktionen fungerade inte i version 2.8, fixat.
 • Stöd för Firmware 0.8 beta 2 (väglutning och korrekt hastighet vid lutning)

Version 3.0

 • Stöd för att kunna välja olika ISA-databas
 • Visar aktuella databaser som finns tillgängliga på vår server även om man inte har kopplat in Bobrik till programmet.
 • Funktionen för att spara egna positioner till fil eller skicka dem till AD-Tekniks server är nu implementerad
 • Möjlighet att visa egna positioner i GoogleEarth
 • Splash screen vid uppstart.

Version 3.1

 • Val av Firmware/Databas fönstren har fått ListBox istället för ComboBox så att man lättare kan se tillgängliga val.
 • Stöd för Firmware 0.9a1 som där man kan välja restyp
 • Stöd för Firmware 0.9a1 där man kan ställa avstånd i meter på minsta loggningsbara körsträcka. Detta är ett bra sätt att undvika falskloggningar som kan förekomma om fordonets står parkerat med ström på till enheten och svag GPS mottagning.
 • Stöd för 64Mbit minne i Bobrik

Version 3.2

 • Snyggat till gränssnittet
 • Stöd för flera språk i programmet
 • Medelhastighet från körjournalen kopieras med ut till utklipp.

Version 3.3

 • Tillbaka till det gamla gränssnittet, eftersom den nya grafiken ställer till med en del problem
 • Meddelande rutan syntes ej i 3.2, fixat.
 • Rätt kartbilder laddades aldrig in i körjournalfönstret i 3.2, fixat.

Version 3.4

 • En bugg där körjournalen ej kunde visa körsträckor som var noll har fixats.
 • Förenklad uppdaterings funktion, programmet kan själv ladda hem en ny version av programmet och starta installationen.

Version 3.5

 • Stöd för Firmware 0.9 alpha 5, där en minsta tillåtna spänning från bilens batteri kan sättas innan loggning tillåts. Detta är ett effektivt sätt att undvika falskloggningar som kan inträffa när bilen står parkerad med svag satellitmottagning med ström på till Bobrik.Genom att ställa in ett gränsvärde för batterispänningen som ligger över vilospänningen i bilens batteri, så kan inte loggningen starta förrän generatorn börjar ladda batteriet (motorn går). Våra tester visar att en inställd spänning på 13 Volt fungerar väl i det flesta fallen.

Version 3.6

 • Stöd för firmware 0.9 alpha 6 där minsta kontinuerliga rörelse kan sättas för att loggningen skall aktiveras. Tidigare var detta ett låst värde på 30 sekunder. Nu kan man exempelvis minska värdet för att starta loggningen snabbare om man använder TriggerSpänning-inställning för att ändå undvika falskloggningar på ett effektivt sätt.
 • Tillbaka till det nya gränssnittet igen, nu bör allting fungera ok.
 • Mindre översättningsmissar är fixade.

Version 3.7

 • Efter förändringar på servern kunde tidigare versioner av programmet ej uppdatera databasen om man hade reserverat minne för egna fartkamerapositioner.
 • Stöldfunktionen som när BobrikLoader upptäcker att en stulen enhet är inkopplad skulle skicka gps mottagarens lon/lat till servern, skickade istället longitud två gånger. Fixat.

Version 3.8

 • Fixat till fönstren, samt sett till att fönstret vid uppstart inte skall hamna utanför skärmen.

Version 3.9

 • Fixat ett problem där visningen av körjournalen inte fungerade om tidsstämpeln för slutpunkten låg före startpunkten, vilket i sin tur kunde orsakas av en tidigare bugg i Bobrik's firmware.
 • Uppsnabbad uppdatering till kommande versioner av BobrikLoader

Version 4.0

 • Uppdaterad för att kunna hantera Bobrik med trängselskatt funktion.
 • När man aktiverade funktionen att Bobrik kort skall visa skyltad hastighet vid ändrad hastighetsgräns på vägen så gick det inte att välja vilken färg detta ska visas i, fixat.

Version 4.1

 • Anpassningar för att stödja nya inställningsmöjligheter från firmware 1.1 alpha 2
 • Information sparas när och med vilken version en databas har programmerats
 • Kan visa sub-version av firmware som införs från firmware 1.1 alpha 2.
 • Firmware uppdatering stoppas om Logger programmet är aktivt.
 • Meddelande dialogrutorna är upp-piffade.

Version 4.2

 • Ignorerar framing error fel från GPS mottagaren vid programmering av flashminnet eftersom detta är helt ovidkommande.

Version 4.3

 • Anpassningar för firmware 1.2 som har indexerad databas för snabbare uppstart.

Version 4.4

 • Anpassningar för firmware 1.3 som har fler inställningsmöjligheter, såsom att tvinga ljusreglering vid 5 volts drift, ljudsignal när displayen byter färg från grönt till gult eller till rött.

Version 4.5

 • Programmet är nu kompilerat med RAD Studio XE7 istället för XE2
 • En bugg där rutorna för ljudsignal när man skall ange restyp i körjournalen blev gråade i vissa fall är fixat.
 • En länk till firmware release listan som beksriver skillnader mellan olika firmware versioner är tillagd i fönstret där man väljer firmware.

Version 4.6

 • Länken i firmware release rutan var felaktig, fixat.

Version 5.0

 • Helt nytt program som går att köra på både Mac OS/X och Windows

Version 5.1

 • Meddelande om firmware uppdatering
 • När man väljer firmware och databas kunde "ok"-knappen inte alltid visa sig, fixat
 • Körjournalfönstret var inte ok, samt att en del felaktig data kunde visas av misstag.

Version 5.2

 • Varnar om man försöker ladda om databasen igen samma dag
 • Meddelande om firmware uppdatering visades även för enheter som inte kunde uppdateras, fixat
 • Bugg, när man reserverat minne för noll egna fartkameror, fixat
 • Alla fönster skall kunna anpassa sig skärmens DPI
 • Programmet kunde inte få kontakt med Bobrik om firmware var 0.7 eller äldre, fixat.

Version 5.3

 • Uppdaterat programmeringsrutinen för Bobrik så att den dels ger bättre felmeddelande och dels försöker flera gånger utifall flashminnet gör timeout eller det blir verifieringsfel
 • Uppdatering av databasen gör även slutrapport så man ser hur många fartkameror som har laddats in för de olika länderna
 • Diverse förbättringar i samband med versionsnuppdatering av BobrikLoader
 • Ett initieringsfel som kunde leda till krasch vid programstart är nu åtgärdat.
 • Vid visning av skadad körjournaldata kunde programmet låsa sig och visa diverse olika felmeddelanden, Fixat.
 • Fel telefonnummer på meddelandena om Testenhet, Obetald enhet eller stulen enhet, Fixat.

Version 5.4

 • En fix för fönsterplaceringen som kunde hamna utanför skärmen om man tex bytt bildskärm eller kopplat bort en extra bildskärm
 • Dialogrutorna i Mac versionen saknade tryckknappar.

Version 5.5

 • Programmet fick inte konakt med ActiveGPS modell 2B, fixat
 • Logiken för att känna av en inkopplad apparat rullar nu i en egen tråd och undviker därmed att fönstret fryser medan sökning sker.

Version 5.6

 • Fönstret som kommer upp när en ny version är tillgänglig går inte att komma ur om man väljer att fortsätta med nuvarande version, fixat.
 • Körjournalen visades inte korrekt i körjournalfönstret, fixat.

Version 5.7

 • Programmet kunde inte uppdatera databasen på Bobrik om den sedan tidigare innehöll skadad information.

Version 5.8

 • Databas uppdateringen för ActiveGPS fungerade inte på 5.7

Version 5.9

 • Förändrad rutin för att ladda hem databas, tidigare behövde programmet ladda hem samtliga passande databaser och sedan kunde användaren välj. Nu väljer användaren först sedan laddas bara den databasen som önskas hem från servern.
 • Stapeln som skulle visas medan databasen laddas hem fungerade inte, när servern är kopplad via en långsam 4G anslutning kunde man därför lätt tro att programmet hade låst sig.
 • Programmet fungerar bättre och bättre på ActiveGPS som nu även fungerar på Mac OS/X.

Version 5.10

 • Fick bort den elaka buggen som ställer till det vid uppdateringar av ny version, från och med denna versionen skall det fungera utan problem
 • Programmet hämtar en komprimerad databas (snabbar upp nedladdningen) för ActiveGPS, samt visar datumet på filen.

Version 5.11

 • Inställningsmöjlighet för Bobrik med firmware 1.5 alpha 5 och körjournal, nu kan man aktivera funktionen som tänder displayens tredje punkt så snart körjournalen är aktiv och registrerar resan.
 • Inställningsmöjlighet för Bobrik med firmware 1.5 alpha 6, nu kan man välja att visa fordonets hastighet som minuter per kilometer. Detta för att det kan vara enklare för hjärnan att relatera till jämfört med kilometer per timma. Visningsläget visas alltid med en decimal.
 • Den högra knappraden syntes inte helt i version 5.10, fixat.

Version 5.12

 • Firmware uppdatering till ActiveGPS fungerade bara från version 3.0 och inte från 2.5 som de borde varit, fixat.
 • Problem vid återanslutning till ActiveGPS/Bobrik vid omstart på datorer med flera virtuella serieportar via USB skall nu vara fixat.

Version 5.13

 • Förbättrad uppkoppling mot AD-Teknik's server för nedladdning av databas/firmware som nu sker via en säker https anslutning
 • Inbyggd reparationsfunktion vid skadat flashminne på ActiveGPS
 • Programmet kunde inte alltid hitta ActiveGPS modell 1 och 2 under Windows, fixat. (Modell 1 och 2 stöds ej på MacOS)
 • Snabbare adresshämtningsfunktion i samband med Listning av Körjournal.

Version 5.14

 • Föregående version rapporterade inte obetalda/stulna/test-enheter på ett korrekt sätt, fixat

Version 5.15

 • Stöd för GNSS mottagare som inte sänder $GPGGA utan $GNGGA istället, vilket gjorde att tidigare version inte kunde detektera GNSS mottagarens uppdateringsfrekvens.

Version 5.16

 • Förenklat fönster för nollställning av information
 • Tryck knappar i olika fönster har fått korrekt fokus när fönstret öppnas
 • Hårdvaru ID för ActiveGPS visas på statusraden

Version 5.17

 • Informationen om senast ansluten enhet uppdaterades inte korrekt
 • Det inställbara värdet för antalet extra kamerapositioner sparades inte av programmet om användaren ändrade det.

Version 5.18

 • Stöd för checksumma kontroll av dataöverföringen till/från flashminnet som finns i Bobrik firmware 1.8
 • Varningsrutor för om enheten kommer att stänga av eller redan är avstängd finns nu tillagt.
 • Kompilerat med C++ Builder 10.2 update 3

Version 5.19

 • Stöd för pinkod för visning av körjournal, samt möjlighet att aktivera pinkodsskyddet för körjournalen

Version 5.20

 • En enkel editor för egenhändigt sparade positioner med kartbild.

Version 5.21

 • För den allra äldsta modellen av ActiveGPS med det minsta minnet så plockar programmet automatiskt bort den Finska databasen för att den Svenska, Norska och Danska databasen skall rymmas i minnet.

Version 5.22

 • Förbättrad funktion vid rapportering av egna positioner

Version 5.23

 • Förbättrad funktion för att identifiera om Bobrik är laddad med en gammal version, tex en gammal alpha eller beta version
 • Förbättrad inställning och sparande av inställningar för falsklogg på körjournalen
 • Fördröjningar innan kartbild laddas när man bläddrar i körjournalen eller bland egna positioner
 • Förbättrad hantering vid flera VCP portar i samma dator.
 • Kompilerat med C++ Builder 10.3

Version 5.24

 • Förbättring vid hantering av flera VCP portar i Windows
 • Windows versionen kompilerad med C++ Builder 10.2.3 på grund av en bugg i 10.3
 • Kartbilden kunde inte visas om man hade sparat egna positioner i databasen, i Windows.

Version 5.25

 • Fix för GPS week rollover

Version 5.26

 • Föregående fix för GPS week rollover fungerade inte som det var tänkt, nu är det fixat och testkört.

Version 5.27

 • ?

Version 5.28

 • Buggfix för ActiveGPS och sparande av egna postioner som inte gick att behålla
 • Programmet visar datumet i textrutan för när databasen för fartkameror är uppdaterad utan att man behöver koppla in någon enhet

Version 5.29

 • Bättre hantering av fönster som är för stora eller hamnar utan för skärmen
 • Versionsnumreringen var inte korrekt, fixat

Version 5.30

 • Envist fel gällande sparande egna positioner till ActiveGPS, visade sig vara fel på kompilator. Fixat.
 • Förbättring när man byter rate på GPS/GNSS modulen, som stänger av onödiga NMEA meddelanden och justerar ned frekvensen på de meddelandena såsom GPGSV som inte måste skickas hela tiden.
 • Vid sparande av egna positioner så föreslår programmet felrapportering istället så snart en egenhändigt postion ligger närmare än 2500 meter från en position i databasen.

Version 6.00 Beta 210528

 • Programmet är helt omskrivet från C++ till Delphi, eftersom Embarcadero inte släppt någon kompilator som stöder 64bits kod till MacOS vilket Catalina/BigSur kräver.

Version 6.01 Beta 210531

 • Fix för felmeddelande vid byte av baudrate/uppdateringsfrekvens på GPS
 • Fix för fönster placering på stora fönster

Version 6.02 Beta 210603

 • Kan finna ActiveGPS
 • Fix 32Mbit fick varning för gammal firmware trots ok.

Version 6.03 Beta 210624

 • Små grejer samt försökt finna fel vid låsning sök av GPS modul
 • ClearBuffer fungerade inte på MacOS, fixat

Version 6.04 Beta 210624

 • ProgFlash struntar i NAK testar checksumma direkt om errorflags är noll.
 • "Dölj"-rutan i inställningar funkade inte, sparade allt tokigt.

Version 6.05 Beta 210811

 • ProgFlash verifieringsrutin pekade fel, orsakade krasch

Version 6.06 Beta 210813

 • Kolumnen "Restyp" i körjournalen syntes aldrig

Version 6.07 Beta 211008

 • Programmet nu kompilerat i RAD Studio 11
 • Filerna som skapades när man sparade egna positioner eller skickade till AD-Teknik var felaktiga, fixat.
 • Riktningsikonen på kartbilden syntes ej, fixat.

Version 6.08 Beta 220310

 • Fix för fönstret så att det inte flimmrar om man försöker ändra den låsta bredden.
 • Fel vid visning av inaktiva positioner i kartfönstret när man skall hantera egna sparade positioner
 • Problem med att hantera Bobrik med enbart ISA funktion, fixat!

Version 6.09 Beta 220615

 • Programmet nu kompilerat i RAD Studio 11.1
 • Windows version av programmet släppt där Edge används som infälld webbläsare för körjournal, nyheter, och kartor för egna positioner.

Version 6.10 Beta 221020

 • Programmet nu kompilerat i RAD Studio 11.2
 • Fix för kartan som inte alltid ville visa sig i Windows versionen
 • Stöd för ActiveGPS, dock fungerar inte ActiveGPS modell 1 och 2 på MacOS, all kod finns för att stödja, men tyvärr får inte programmet kontakt.

Version 6.11 Beta 230717

 • Programmet nu kompilerat i RAD Studio 11.3
 • ID numret som kopierades ut till utklipp när man anslöt en enhet var inte i hexadecimalt format för Bobrik, fixat.

Version 6.12 Beta 230808

 • När man listar körjournal så visas passager av betalstationer just som "Betalstation" och inte som en närliggande adress
 • Programmet var lite överkänsligt vid uppgradering av firmware och ville gärna programmera om databasen också, även om det inte behövdes.

Version 6.13 Beta 231109

 • Kompilerad med RAD Studio 12
 • Detta skall göra att programfönstren skall visas korrekt även på MacOS Sonoma

Version 6.20 240228

 • Release av 6.13 beta med några små finputsningar och optimeringar

 

Planerade funktioner till Bobrik Loader

 

 • Databas och senaste firmware skall också ligga lokalt i programmet så att de som ej har åtkomst till internet på den dator de använder, för att ladda upp Bobrik på, också kan ladda in databas/firmware.
 • Möjlighet att importera kamerapositioner för andra länder.

Har du fler tips och önskemål, skicka gärna ett mail till info@adteknik.com 

Copyright (c) 2009 by AD-Teknik AB