Uppdaterad 2024-04-14

Information om AD-Teknik Logger programvara

 

AD-Teknik Logger version 5.0 och nyare är ett körjournalprogram för ActiveGPS och Bobrik som helt och hållet är utvecklat av AD-Teknik AB.

Programmets huvudfunktioner är:

 • Att kunna läsa ut den lagrade körjournalen från ActiveGPS och Bobrik
 • Att få en automatisk namnsättning av adresser besökta i körjournalen genom att använda AD-Teknik's egna geocoding tjänst.
 • Att genom en platseditor kunna sätta lämplig restyp (Tjänst/Privat/Deklaration etc) göra så att nya resor som görs till dessa platser automatiskt får korrekt restyp.
 • Att kunna införa fordonets mätarställning på en eller flera platser så att programmet automatiskt kan räkna ut mätarställningen på samtliga resor i körjournalen.
 • Smart skalfaktor hantering som kan korrigera körsträckorna i körjournalen så att de passar in med fordonets mätarställning.
 • Automatisk ihopslagning av stopp/start-punkter som man inte vill ha med i körjournalen, tex stopp vid Rastplatser/Tankställen/Järnvägsövergång etc. Genom att välja restyp "Ignorera" på sådan plats i platseditorn.
 • Arbetsjournal, som kan på ett enkelt sätt presentera resor i tjänsten med information om bland annat körsträcka, restid och arbetstid.
 • Att automatiskt kunna hantera flera enheter på samma dator genom att urskilja dess ID-nummer.
 • Programmet sparar automatiskt körjournalen/platseditorn till disk.
 • Vid start känner programmet automatiskt av om en nyare version finns av programmet.
 • Smart filter funktion som kan göra så att du ser resor av en viss typ under en viss period i körjournalen. Filtret påverkar även Arbetsjournalen och vad som kopieras till utklipp.
 • Beräkning av Traktament, hel och halvdag inom Sverige
 • Genom att mata in bränslepåfyllningar kan programmet beräkna bränsleåtgång/co2-utsläpp på varje resa
 • Ta fram underlag för förmånsbeskattning av drivmedel
 • Sammanställa körjournaldata för hela bilparken och ta fram statistik
 • Sammanställa alla passager vid betalstationer, och ta fram underlag för förmånsbeskattning av privatresor som införs 2018

 

Programvaruhistorik

 

Version 5.00 Test version, 2012-01-26

 • Första release av programmet

Version 5.01 Test version, 2012-01-27

 • Menyvalet för att hämta data från enheten blir nu grått när ingen enhet är ansluten, samma gäller när enhet utan körjournal ansluts.
 • Status fönster som visas när data laddas in från enheten och när adresser uppdateras från servern.

Version 5.02 Test version, 2012-02-06

 • Flyttat filter rutan så att körjournaltabellen får mer plats
 • BugFix: Körjournaldatan sparades till disk men försvann ur programmets minne om man kopplade loss enheten.
 • Snabbknappar i Körjournalen: "T" byter restyp till tjänst, "P" byter till privat, och "A" byter till restypen som definierats av platseditorn.
 • Snabbknappar i Platseditorn: "T"=Tjänst, "P"=Privat, "I"=Ignorera, "F"=Fråga, "A"=Auto, "B"=Bostad, "R"=aRbete
 • BugFix: Tidigare versioner kunde låsa sig om en ny version av programmet finns tillgängligt vid start och enheten är ansluten. Avsluta då programmet genom aktivitetshanteraren (CTRL+ALT+DEL) och starta utan enhet ansluten för att uppdatera normalt.

Version 5.03 Test version, 2012-02-07

 • Programmet har fått en About box.
 • Möjlighet att radera körjournalen i enheten.
 • Möjlighet att radera körjournaldata från programmet som raderar äldre poster enligt angivet datum
 • Möjlighet att byta namn på enheterna
 • Möjlighet att kopiera data från arbetsjournalen till utklipp (Popupmeny i arbetsjournal)

Version 5.04 Test version, 2012-02-08

 • Mera info och snyggare about box, här finns nu en länk till mappen där programmet lagrar data
 • Bugfix: Vissa delar av programmet krävde decimalkomma enligt svensk standard för att fungera, fixat så att det nu även stödjer decimalpunkt.
 • Fixat så att ProgressBar rör på sig medan programmet väntar på servern vid namn uppdatering.
 • BugFix: ComboBox för val av restyp, hade halkat ned en rad, fixat.
 • BugFix: Datumväljarna i filtret kunde sättas felaktigt om ingen data fanns tillgängligt.
 • BugFix: Om en körjournal redan är vald manuellt och samma enhet kopplas in, behöver inte datan laddas om.
 • Ändrat den automatiska namngivningen av enheterna så det ingår Bobrik eller ActiveGPS i namnet.
 • Ny stil på alla fönster, gör även så att tabellerna ritas upp mer korrekt, utan att färgade celler smetar av sig.

Version 5.05, Test version, 2012-02-09

 • Utskriftsfunktion för körjournal. Skriver ut körjournalen enligt vald period och valda restyper i programmet i liggande format på skrivaren. Summerar alla restyper. Ett bra tips är att installera ett program som tillåter utskrift till PDF som tex PDF995, då kan man även få sin körjournal som en PDF-fil. Mycket smidigt om man tex behöver skicka sin körjournal via mail.

Version 5.06, Test version, 2012-02-10

 • Ny funktion: Möjlighet att importera platseditor data från vårt första körjournalprogram, ActiveGPS från TJ.
 • Ny funktion: Det går att radera rader i platseditorn med Delete-knappen eller högerklick och välja delete i popup menyn.
 • Bugfix: Om en ActiveGPS innehåller något felaktig körjournaldata, så ersätts datan med skräp tecken och slutet av körjournalen klipps av. Tyvärr går det inte att reparera detta utan har du drabbats av detta behöver du radera körjournaldatan från hårddisken, se instruktion nedan.
 • Optimeringar i data hanteringen som gör det lite mindre trögt att byta mellan platseditor och körjournaldata. Trögheten beror främst på om man har icke namngivna platser i platseditorn, tex platser utanför Sverige. Om du namnger dessa manuellt kommer programmet rulla på betydligt snabbare. Annars försöker programmet koppla upp till servern varje gång du lämnar platseditorn för att namnge dessa platser.

Version 5.07, Test version, 2012-02-14

 • Ny funktion: Möjlighet att importera platsdata från AD-Teknik Logger version 4
 • Ny funktion: Möjlighet att importera .ALOG-filer (körjournal data/platseditor data) från vårt första körjournal program.
 • Förbättring: Snabb tangenterna i platseditor/körjournal gör även automatiskt radbyte.
 • Ny funktion: Summeringar av körsträckor görs nu direkt i programmet.
 • Förbättring: Antalet poster i platseditorn kan nu avläsas i about-boxen.
 • Förbättring: Muskursorn ändrar sig för att visa att programmet är upptaget med att räkna om körjournaldata.
 • Ny funktion: Stöd för att importera körjournaldata från AD-Teknik Logger version 4

Version 5.08, Test version, 2012-02-15

 • Hinder så att användaren ej kan starta flera kopior av programmet på samma dator.
 • Ny funktion: 10 snabbval för ärende raden som nås med tangenterna 0 till 9. Dessa snabbval kan du ändra till en text som passar dig under menyn inställningar.
 • Ny funktion: Visa körjournal i Google Earth.
 • Förbättring: Programmet minns sin skärmplacering och storlek, samt alla kolumnbredder

Version 5.09, Test version, 2012-02-17

 • Programmet bör nu även minnas höjden på tabellrutan, till nästa uppstart.
 • Ny funktion: Möjlighet att spara och läsa in körjournaldata till/från en arkivfil.
 • optimerat behandlingen av datan så att det går lite snabbare
 • Bugfix: Rutinen som skulle initiera minnet blankt vid inläsning av ny data fungerade inte, detta medföra att mankunde få in konstiga tecken/data i körjournalen
 • Bugfix: Vid ändring av arbetstiderna så uppdaterades inte körjournalens tjänst/privat resor förrän efter omstart av programmet.
 • Bugfix: Rutinen som skulle hämta namn från platsservern fungerade inte ordentligt i 5.08.

Version 5.0.10, 2012-02-17

 • Bugfix: Import av arkivdata kunde leda till programkrasch.

Version 5.0.11, 2012-02-19

 • Stabilare inläsning av körjournaldata
 • Ny funktion: Möjlighet att hämta adress från Google, högerklicka i platseditorn och välj hämta adress från google.
 • Förbättring: Bättre kontroll på programfönster vid re-size och ändring av delningen mellan tabell och kartdel.

Version 5.0.12, 2012-02-20

 • Förbättring: Adresser från Google GeoCode hämtas automatiskt till Platseditorn då adressen inte finns på vår server.

Version 5.0.13, 2012-02-20

 • Bugfix: Utgående mätarställning, kunde ej sättas korrekt. Fixat.
 • Ny funktion: Dubbelklicka på start eller slutpunkt i körjournal och man kan byta namnet till en närliggande plats i platseditorn.
 • Ny funktion: Sorterings funktion i platseditorn, klicka på respektive kolumnheader och programmet sorterar datan efter den kolumnen.
 • Bugfix: Placeringen på delningen mellan tabell och karta togs inte alltid med

Version 5.0.14, 2012-02-24

 • En Splash-screen, visas vid programstart.
 • Utskriften har fått sidnumrering.
 • Förbättring: Menyvalen som inte är tillgängliga på grund av att en enhet inte är ansluten eller någon körjournal vald, gråas ut.
 • Diverse förändringar för att göra programmet mer robust
 • Fel support sida, där man enkelt kan skicka kopia av flashminne samt datafiler till AD-Teknik för eventuell felsökning.
 • Bugfix: Bredden på den 7 kolumnen i arbetsjournalen sparades aldrig av programmet, fixat.
 • Bugfix: Summeringen av körsträckorna i utskriften blev inte helt exakt eftersom programmet summerade redan avrundade tal.
 • Ny funktion: Utskriftsmöjlighet av arbetsjournalen.
 • bugfix: Hotkey funktionen på menyraden tog över snabbknapparna i platseditorn/körjournalen
 • Snabbknappen "U" i platseditorn uppdaterar adressen från Google.

Version 5.0.15, 2012-02-27

 • Bugfix: Summeringen av körsträckorna på utskriften blev i meter istället för km.
 • Man kan nu enkelt nå Enhetshanteraren från "fel support"-sidan
 • Bugfix: När man skickar flashminnet från en Bobrik blev det fel minnesstorlek, rättat
 • Aningens smidigare editering i tabellerna.

Version 5.0.16, 2012-02-28

 • Ny funktion: Direkt export till Excel
 • Bugfix: delete knappen raderade hela raden i platseditorn, även då man editerade text på en rad i platseditorn.

Version 5.0.17, 2012-03-20

 • Förbättrad kontroll vid fönstrets placering så det inte kan försvinna utanför skärmen. Även vid minskning av antalet anslutna bildskärmar till datorn
 • Fönstrets position kan nu även återställas till en icke primär bildskärm vid programstart.
 • Möjlighet att markera flera rader i körjournal och arbetsjournal
 • Knappar såsom CTRL+A för att markera allt, samt CTRL+C för kopiera fungerar nu i Körjournal och Arbetsjournal
 • Stöd för manuell ihopslagning av flera resor
 • Bugg: När restyp väljs direkt på enheten så kommer inte detta med om punkten i körjournalen är manuellt registrerad med knapptryck.
 • Kontroll på manuellt inmatade mätarställningar. Programmet tillåter ej töjning på mer än 20% Och tillåter ej negativa mätarställningar
 • Buggfix: Snabbknapparna 0-9 för ärenden fungerar bara om det aktuella ärende numret inte är tomt.
 • Ny inforuta: Visas om drivrutinen ej är installerad för den anslutna enheten.
 • Förbättrade rutiner för kommuniktion mot WMI.

Version 5.0.18, 2012-03-21

 • Tillåter nu töjning på upp till 75% på körsträckorna när mätarställningar inmatas
 • Förbättrad felinformation om misslyckade mätarställningsinmatningar
 •  "Om"-rutan innehåller nu information om den aktuella körjournalens antal inskrivna mätarställningar.

Version 5.0.19, 2012-03-23

 • Ny funktion: Möjligt att själv lägga till egna platser i platseditorn. Tryck bara på "Insert" och en adress väljare kommer upp, skriv in adressen och tryck på sök, välj den adress som stämmer bäst in. platsen visas på kartan, tryck ok. Väl i platseditorn kan du justera radie och restyp.
 • Ny funktion: Missat att registrera ett stopp? Nu kan du lägga till extra stopp på resan. Markera bara raden i körjournalen, högerklicka och välj "Lägg till extra stopp" och du får välja bland rimliga platser från din platseditor. Körsträckan/Tidpunkt för stoppet räknas ut med automatik.

Version 5.0.20, 2012-03-27

 • Förbättring: Möjlighet att även kunna lägga till koordinater som en ny adress
 • Bugfix: Programmet låser sig inte om den upptäcker ett ogiltigt datum i körjournalen.
 • Ny funktion: Test av inläst körjournal, i fel support fönstret kan man nu testa inläst körjournal så att inga konstigheter finns bland datan.
 • Ny funktion: Spåra och presentera oregistrerade förflyttningar. I felsupport fönstret kan man nu söka igenom inläst körjournal för att identifiera om fordonet har förflyttat sig medan ActiveGPS/Bobrik varit avstängd. Resultatet presenteras i Google Earth om några sådana förflyttningar upptäcks.
 • Bugfix: Åäö och andra udda tecken fungerade inte på adress raden när man skulle lägga till en ny plats i platseditorn.
 • Ny funktion: Snabbval för datum perioder, så att man snabb kan få fram tex, förra månadens körningar etc.

Version 5.0.21, 2012-04-11

 • Bugfix: Ååö fungerade fortfarande inte ordentligt på adressraden för att lägga till en egen adress, förhoppningsvis fixat nu.
 • Bugfix: version 5.0.20 låste sig med access violation vid uppstart om körjournalen innehöll ogiltigt datum.
 • Ny funktion: All körjournaldata inkl körjournalfiler testas i samband med inläsning/import. Programmet tar automatiskt bort eventuella felaktigheter.
 • Förbättring: Eventuella fel från inläst körjournaldata filtrerades tidigare bara bort av programmet, nu informeras även användaren om upptäckta fel i samband med inläsning från ActiveGPS och Bobrik.
 • Förbättring: Programmet behåller restyp vid import från Logger 4 programmet, detta för att man inte vet om användaren tidigare lagt ned stort arbete på att manuellt redigerat restyp för varje resa. Endast restyp "Privat" och "Tjänst" behålls dock, övriga restyper läses om och sätts enligt definitionen från platseditorn.
 • Förbättring: Dialogrutan för arbetstider har fått en annan utformning, samt en återställningsknapp.

Version 5.0.22, 2012-04-12

 • Bugfix: Det gick inte att byta namn på enheten
 • Arbetstidsfunktionen som omvandlar restyp "auto" till Tjänst/privat beroende på inställda arbetstider tar nu även hänsyn till helgdagar (söndag) och dag före helgdag (lördag). Alla Svenska helgdagar såsom Trettondagen, Påsk, Kristiflygare, nationaldagen mm. hanteras nu av programmet.
 • Veckodagen skrivs ut på tidsstämpeln i körjournalen samt i förekommande fall den aktuella helgdagen. Tidsstämpeln färgas även: Blå=Lördag eller dag före helgdag, Röd=Söndag eller helgdag.
 • Du kan nu själv välja ordningen på kolumnerna i körjournalen, dra respektive kolumnheader till den ordningen du önskar och släpp. Programmet minns dina inställningar vid nästa programstart.
 • Dubbelklick på kolumnheadern i körjournalen justerar automatiskt bredden på kolumnen, finns det en annan kolumn av samma slag (det finns tex två tidskolumner) justeras båda samtidigt och får samma bredd.
 • Vid utskrift av körjournalen tar programmet nu även hänsyn till vald kolumnordning, samt justerar automatiskt bredden på varje kolumn så att den passar in sidan enligt kolumnbreddsfördelningen som du gjort på skärmen.

Version 5.0.23, 2012-04-15

 • Bugfix: Funktionen för att lägga till mellanliggande stopp i resorna fungerade inte i version 5.0.22, fixat.

Version 5.0.24, 2012-04-18

 • Bugfix: Avbröt man funktionen för att arkivera körjournal data låste sig fönstret.
 • Möjlighet att välja typ av tidstämpel som visas i körjournalen
 • Bugfix: Vid import av .ALOG-fil med platseditor data så uppdaterades inte platseditorn i programmet.

Version 5.0.25, 2012-05-02

 • Bugfix: Deklarationsresor gick inte att filtrera fram i körjournalen.
 • Har man inte Excel installerat på datorn är nu inte heller funktionen för att exportera till Excel synlig för att undvika missförstånd.

Version 5.0.26, 2012-05-10

 • Bugfix: Funktionen för att slåisär markerad resa saknades i programmet, det hände tidigare inget om man valde den funktionen. Fixat.
 • Förbättring: Det går nu att importera arkivfiler med körjournaldata från en enhet som tidigare ej varit inkopplad till programmet, då läggs den automatiskt till och arkivdatan importeras. Tidigare var det bara möjligt att importera arkivdata till den i programmet valda enheten.
 • Förbättring: Om en startpunkt/slutpunkt i körjournalen saknar platseditor data, så blir valet för att hoppa till platsen i platseditorn gråat.
 • Ny funktion: Man kan nu exportera körjournaldata till fil. Detta kan vara praktiskt om man vill skicka körjournaldata till exempelvis sin arbetsgivare. Arbetsgivaren kan importera körjournalen till sitt körjournalprogram. Här finns också möjligt att skicka all körjournaldata eller enligt i programmet inställd period.
 • Förbättring: Funktionen för att Exportera/Arkivera körjournaldata bevarar numera också mätarställningarna genom att automatiskt låsa första/sista-mätarställningen.
 • Ny funktion: Möjlighet att exportera/importera platseditor data till/från programmet. Praktiskt om man vill kopiera sin platseditor data från en dator till en annan.

Version 5.0.27, 2012-05-11

 • Förbättring: Uppdateringscykeln för att uppdatera till en ny version är förenklad och går nu helt automatiskt frånsett att Windows Vista/7 poppar upp dialogbox om administratörsbehörighet.
 • bugfix: "R"-tangenten i platseditorn gjorde inte så att platsen fick restyp "Arbetsplats", fixat.

Version 5.0.28, 2012-05-16

 • Optimerad WMI query som förhoppningsvis skall vara snabbare.
 • Förbättrad felsökning så att AD-Teknik enklare kan ladda in kundens körjournaler/platseditor data.
 • Tidigare version startade felaktigt i fliken "Platseditor"
 • Programmets websida som visas i kartfönstret, syntes inte alltid eftersom kartan i bland visade sig även om man inte valt någon rad i platseditorn/körjournalen.

Version 5.0.29, 2012-05-18

 • bugfix: Slumpgeneratorn var ej aktiverad när ett slumpvis filnamn skall skapas för uppladdning till servern av en flashfil.
 • Work-around för felaktiga körjournaler från ActiveGPS, tidsstämpeln på resa som startar från parkeringsgarage med ActiveGPS kopplad till konstantspänning var felaktig i firmware 3.3 och tidigare. Lösningen är att tidsstämpeln flyttas fram så att den blir samma som föregående slutpunkt.
 • Programmet mäter exekveringstiden för WMI-anrop, går det för långsamt övergår programmet automatiskt till att läsa information från registryt istället.

Version 5.0.30, 2012-06-07

 • bugfix: Ett antal veckodagar räknades ej som "dag före helgdag": Dag före alla helgons dag, dag före nationaldagen, skärtorsdagen, dag före kristiflygare och trettondagsafton.
 • inforuta om Excel koppling ej lyckas.
 • Bugfix: Det gick ej att ändra restyp på ihopslagna resor. Fixat.
 • Stöd för Trängselskattberäkning i Stockholm/Göteborg för användning tillsammans med Bobrik's automatiska loggningsfunktion för betalstationer.

Version 5.0.31, 2012-06-11

 • Traktamente: Programmet räknar automatiskt ut traktamente enligt Skatteverkets regler och presenterar i en separat flik.

Version 5.0.32, 2012-06-26

 • Milersättning/Bränsleförmån: Programmet räknar automatiskt ut eventuell milersättning/bränsleersättning. Välj rätt period enligt filtret i programmet och ange eventuellt drivmedelskostnaden för aktuell period om du har bränsleförmån och programmet räknar ut förmånen enligt Skatteverkets regler.

Version 5.0.33, 2012-07-06

 • Mer kolumner med information i Traktamente fliken
 • Pop-upp-menyer i Traktemente och Betalstationsfliken med val att kunna kopiera informationen till utklipp.
 • Förbättring: När man lägger till ett mellanliggande stopp i en resa kan man nu välja hur många minuter detta stopp var. Fönstret visar också snitthastigheten på resan så att du har koll på att den inte blir orimlig när du justerar stopptiden.
 • Ny funktion: Möjlighet att lägga till extra resor i körjournalen, tex en resa du gjort, men då du glömde att koppla in körjournalen i bilen. Tryck på <Insert> i körjournalen för att lägga till resan. Mätarställningen "töjs" så att den nya resan får plats.
 • Kontrollrutin som kontrollerar ordningen på kolumnerna, om något är fel så återställs kolumnordningen till standard.
 • Ny funktion: Möjlighet att radera en eller flera rader från körjournalen, tex om falskloggning har uppstått (körjournalen har registrerat loggningar trots att bilen stog still). Markera den eller de raderna i körjournalen som du vill ta bort och tryck sedan delete. Ett extra varnings fönster dyker upp om du markerat ihopslagna resor.

Version 5.0.34, 2012-07-20

 • Stöd för att hämta upp serverlagrade mätarställningar till körjournaler som är loggade på en Bobrik genom Android Appen Logger Report.

Version 5.0.35, 2012-07-31

 • Ändrat filformatet på loggerfilerna för att vara mer flexibelt. Programmet sparar alltid i nya formatet, och läser automatiskt in både gammalt och nytt format.
 • Programmet kan nu även läsa in serverlagrade bränslepåfyllningar, vilket görs i samband med att man hämtar mätarställningar. Ärenderaden får information om tankningen om den inte redan är i fylld med info. Den totala kostnaden för perioden tankningar räknas samman och förs in i statistikfliken för enkelt beräkning av eventuell bränsleförmån.
 • I "om"-rutan visas nu största och minsta töjning i procent på den inlästa körjournalen.
 • Statusrad, som även visar mer info om vald rad i körjournalen.
 • Bugfix: Betalstationsberäkningen kunde ibland räkna fel

Version 5.0.36, 2012-08-

 • Bugfix: Om man läser in en körjournal med felaktiga tidsangivelser eller noll i körsträcka så låste sig programmet. Fixat

Version 5.0.37, 2012-08-13

 • Den ansluta enhetens comport visas på statusraden.
 • Programmet varnar om man använder gammal firmware i körjournalenheten.

Version 5.0.38, 2012-10-15

 • Möjlighet att manuellt lägga till och ändra bränslepåfyllningar
 • Ärendetexten för bränslepåfyllningar hamnade på fel logg rad tidigare, fixat.
 • Kontrollfunktion för stulna, obetalda, eller provenheter av ActiveGPS/Bobrik som kan hindra utläsning av körjournal och eller möjlighet att stänga av enheten.

Version 5.0.39, 2012-10-17

 • Bugfix: Programmet ansåg felaktigt att alla fredagar i oktober var dag före helgdag, fixat ett fel i uträkningen för Alla Helgons dag.
 • Bugfix: Om inte programmet kunde läsa ut enhetens ID nummer så fick användaren ett meddelande om att enheten är stulen, fixat.
 • Ökat stabiliteten vid anrop av Googles geocoding tjänst.

Version 5.0.40, 2012-10-25

 • Programmet är nu kompilerat med RAD Studio XE3
 • Bugfix: Flikarna för körjournal, platseditor etc kunde hamn under kartan på små bildskärmar (600 punkterns höjd), fixat.
 • Bränslepåfyllning/mätarställning inläst från Android appen kunde hamna på fel plats om föregående stopp/passering var en betalstation eller en manuellt lagrad loggpunkt. Fixat.
 • Rader som innehåller ihopslagen data har nu en grå bakgrund istället för rosa.

Version 5.0.41, 2012-10-30

 • Ändrat timeout inställningarna på comporten för att ActiveGPS skall fungera på en Mac där man kör Logger programmet under Parallels. Tack till Sune för att jag fick låna din MacBook Air att testa på!
 • Möjlighet att själv bestämma sökväg körjournal och platsdata, se nedan för instruktioner

Version 5.0.42, 2012-12-04

 • Beräkningen av körsträcka och restid i arbetsjournalen blev felaktig om man på vägen till arbetsplatsen passerade en betalstation eller en plats med restyp ignorera (järnvägsövergång/rastplats/tankställe). Fixat.

Version 5.0.43, 2012-12-05

 • Om man lägger till ett ärende med snabbknapparna eller via pop-upp menyn så hamnar informationen på fel plats i körjournalen om resan till den aktuella slutdestinationen gått via en "ignorera"-punkt, betalstation eller var ihopslagen. Fixat.

Version 5.0.44, 2013-01-04

 • Visar information i statusraden om ansluten enhet, Bobrik/ActiveGPS versionsnummer etc.
 • Arbetsjournalen har fått två nya kolumner för Bränslekostnad och kostnad för betalstationer
 • Förändrad uträkning av körsträcka/restid i arbetsjournalen, programmet tar numera även med hemresan från arbetsstället om den går hem (bostad) eller till arbetsplatsen (arbete). Tidigare räknade alltid programmet endast resan till arbetsstället.
 • Anpassat utskriftfunktionen av arbetsjournalen så att kolumnbredden i utskriften anpassar sig till kolumnbredden man har valt på skärmen
 • automatisk Kolumnbreddsjustering när man trycker på respektive kolumntitel finns nu även i arbetsjournal, traktemente och betalstationer
 • Programmet minns vald rad i körjournalen när man tex ändrar filtrering eller att visa ihopslagna resor eller inte.
 • Programmet varnar numera om man regitrerar en bränslepåfyllning vid en tidpunkt där föregående resas slutpunkt ej hänger ihop med startpunkten.
 • Körjournal och platseditor datan sparas automatiskt till disk efter 1 minut, istället för som tidigare bara när programmet avslutades.
 • Raderar automatiskt bort testdata från körjournalen som kan ha smygit sig in när man kört ActiveGPS_Flashloader reparation
 • Åtgärdar ett internt pekar problem som kunde orsaka krash vid import av felaktiga data.

Version 5.0.45, 2013-01-08

 • Funktionen som räknar ut priset för Trängselskatt, kunde ange 999kr som kostnad. Fixat

Version 5.0.46, 2013-02-08

 • Förbättrad beräkning av Traktamente
 • Möjlighet att se enhetens användningsgrad av körjournalminnet på statusraden
 • Databas uppdateringsmöjlighet för ActiveGPS och Bobrik
 • Firmwareuppdateringsmöjlighet för ActiveGPS och Bobrik

Version 5.0.47, 2013-02-12

 • Bugg vid beräkning av bränsleförmånen, fixat.
 • Möjlighet uppdatera databas och firmware även på enheter utan körjournal

Version 5.0.48, 2013-02-15

 • Fel vid hämtning av mätarställningar på servern där ID-numret börjar med en eller flera nollor.
 • För att mätarställningarna skall kunna synkas mot en startpunkt eller slutpunk i körjournalen krävs att mätarställningens tidstämpel ligger inom 30 minuter från startpunkten/slutpunkten. Det här fungerade inte korrekt tidigare om restiden översteg 60 minuter.

Version 5.0.49, 2013-02-22

 • Bugg i 5.0.48 som gjorde att databasen ej kunde uppdateras på ActiveGPS, fixat
 • Programmet lämnar varningsmeddelande om felaktig kameradatabas upptäckts på ActiveGPS. Tidigare versionen kopplade in/ur enheten i all oändlighet istället.
 • Exportmöjlighet till Excel för Arbetsjournal, Betalstationer och Traktamente.
 • Filter som kan ta bort eventuella gratis passeringar vid betalstationerna.
 • Förbättrad inläsning av skadade körjournaldata
 • Filassociation med .LoggerArchive-filer så att man kan öppna dessa filer genom att klicka på dem.

Version 5.0.50, 2013-03-11

 • Uppdatering av firmware på ActiveGPS på enheter utan körjournal till körjournal stöds nu.
 • Bättre sorteringsfunktion som vid inläsning av körjournaldata med olika datum kan sortera ihop all data i korrekt kronologisk ordning.

Version 5.0.51, 2013-04-11

 • Automatisk inläsning av körjournaldata från enheten om den anslutna enheten har nyare körjournaldata än det som finns i programmet.
 • Priset på betalstationspasseringarna är även synligt i körjournalen.
 • Bugfix: En dublett skapades om man försöker läsa in samma data på nytt och resans starttid och sluttid var samma. Buggen är nu åtgärdad och programmet städar också bort eventuella dubletter automatiskt.
 • Bugfix: Firmware uppdatering på Bobrik kunde ibland ge Access Violation Error, fixat.

Version 5.0.52, 2013-09-16

 • I samband med firmware uppdatering verifieras all data så att firmware uppdateringen verkligen blir korrekt inprogrammerad.
 • Stapeln rörde sig inte i statusrutan i samband med omstart av enheten under firmwareuppdatering, fixat.
 • Modifierat firmware uppdateringen för ActiveGPS så att den blir säkrare.
 • Felsupport sidan utökad med ytterligare ett test som kan kontrollera att flashminnets innehåll ej innehåller några struktuella fel eller rent ogiltiga data.
 • Beräkning av koldioxid CO2 utsläpp, har man fyllt i bränslepåfyllningar via appen eller manuellt i programmet visas CO2 utsläppet för varje resa på statusraden och i arbetsjournalen.

Version 5.0.53, 2013-09-23

 • 5.0.52 hämtade inte automatiskt betalstations definitioner om dessa saknades i programmets datamapp

Version 5.0.54, 2013-10-16

 • Korrupt bränsleinformation i körjournalen fick programmet att krasha, fixat.
 • Programmet tillåter nu att man kan slå ihop körjournaldata från en arkivfil till den aktiva körjournalen i programmet trots att körjournaldatan kommer från olika enheter. Detta för att kunna skapa en enhetlig körjournal även om man har flyttat/bytt ut enheten.
 • Informationsruta under hjälpmenyn som kan visa lite information om den anslutna enheten.
 • Konfigurationsfönster för körjournalsinställningarna på Bobrik.

Version 5.0.55, 2013-10-29

 • Diverse optimeringar, samt att databasuppdateringen gick väldigt långsamt på Windows XP, fixat.
 • Hanterar skadade mätarställningar från appen korrekt.
 • Betalstationernas namn och prisuppgifter försvann när man ändrat något i Platseditorn, fixat.
 • Sammansynkning mellan datan i de olika flikarna, exempel: Står man på en tjänsteresa i körjournalen och byter till platseditorn får man automatiskt fram destinationen i platseditorn, eller om du byter till Arbetsjournalen så kommer du till denna resa direkt och vice versa.

Version 5.0.56, 2013-11-05

 • Om man manuellt skrev in ett platsnamn i startpunkt eller slutpunkt-cellen så kraschade programmet, fixat.
 • En praktisk radie justerings funktion är tillaggd i platseditorn så att man kan justera radien och samtidigt välja att ta bort onödiga/felaktiga kringliggande platser.
 • Serienumret visades inte i inforutan om man hade en Bobrik, fixat.

Version 5.0.57, 2013-11-26

 • Importfunktion av adresser till Platseditorn, perfekt om du vill importera ett kundregister eller liknande. Programmet gör en automatisk geocodning (hittar koordinaterna) på adresserna.
 • Problem med Windows 8.1 som inte hittade enheten när den anslutits, fixat.

Version 5.0.58, 2013-12-03

 • Ny panel till höger om kartan med ärendeknapparnas tilldelning.
 • Sök och filterfunktion för körjournalen, nu kan man snabbt och enkelt filtrera ut körningar till en destination. Lämna sökfältet blankt för att se resor till alla platser. Tänk på att filtret även slår igenom på det som visas i andra flikar, såsom arbetsjournalen och betalstationer. Utskriften påverkas också.

Version 5.0.59, 2013-12-04

Version 5.0.60, 2014-01-24

 • Ändrat på filformatet så att filerna tar mindre plats, samt har fått en flexiblare datastruktur så att man enkelt kan lägga till nya fält.
 • Bugfix: Körjournaldatan kunde skadas om man har flera körjournaler i programmet och snabbt byter mellan dessa innan datan hunnit läsas in. Fixat.
 • Bugfix: Statusfältet längst ned uppdaterade sig inte alltid.
 • Vid programmering av databasen till Bobrik så lägger programmet in programmeringsdatumet precis som BobrikLoader.
 • WindowState sparas så om fönstret är maximerat vid stängning så startar programmet maximerat nästa gång.
 • Stöd för lösenordsskyddad körjournal

Version 5.0.61, 2014-02-11

 • Bränslepåfyllningar hämtade från appen hamnade på fel rad om registreringstidpunkten för bränslepåfyllningen var närmare slutpunkten än startpunkten. Fixat. Dessutom försöker programmet automatiskt flytta bränslepåfyllningar som hamnat på fel plats.
 • Version 5.0.60 hade en bugg vid export/import av körjournaldata, fixat.
 • Grupperingsfunktion av körjournaler, dela in dina körjournaler i olika grupper. Avsett för den kommande data sammanställningsfunktionen där körsträckor/bränsleförbrukning mm kan sammanställas enskilt eller i grupp.

Version 5.0.62, 2014-02-18

 • Statusraden och dess information anpassas automatiskt efter fönstrets bredd och textinnehåll.
 • Programmet krashade om AD-Teknik's server inte levererar adressuppgifter snabbt nog. Fixat.
 • Förhindrat att flera funktioner kan startas samtidigt, tex genom flera knapptryck medan en annan process pågår.
 • Fixat lite minneshantering då programmet inte släppte ifrån sig använt minne.

Version 5.0.63, 2014-03-03

 • Förändrat uppstarten av programmet så att den alltid först och främst söker efter ny programversion.
 • Ändrat sorteringen av körjournalerna så att den sker i första hand på grupper och i andra hand i bokstavsordning
 • Snabba ändringar på filterfunktionen kunde orsaka minnesläckor, fixat.

Version 5.0.64, 2014-03-07

 • Sammanställningsfunktion som kan sammanställa statistik från en grupp av körjournaler.
 • En bugg där körjournalrutnätet låste sig efter man ändrat snabbval för ärende är fixat.

Version 5.1.00, 2014-10-03

 • Stöd för att köra flera program på samma körjournaldatabas samtidigt.
 • Bugfix: Programmet identifierade inte annandag påsk som en röd dag, fixat.
 • De förprogrammerade ärendena kan lättare ändras då man kan klicka på dem direkt i fönstret för att ändra dem.
 • Bränslepåfyllningsflik där man snabbare/lättare kan få en översikt av sina bränslepåfyllningar.
 • Bättre kontroll vid inläsning av körjournaldatan, användaren får felmeddelande samt möjlighet att försöka igen.
 • Bugfix: Manuell ihopslagning har körjournal som innehöll en eller flera plats med restyp "ignorera" fungerade inte korrekt, fixat.

Version 5.1.01, 2014-10-09

 • Möjlighet att sätta giltighet på platserna i platseditor, så att de kan vara giltiga mellan vissa datum, endast för en enskild enhet eller för en grupp av enheter.
 • Förbättring: Uppkopplingen mot servern är förbättrad så att inte programmet skall fastna med konstiga felmeddelanden om internetuppkopplingen plötsligt försvinner.
 • Manuell bränslepåfyllnings funktion så att man på ett enklare sätt kan mata in en bränslepåfyllning utan att man behöver bläddra fram rätt tidpunkt i körjournalen
 • Förbättring: Om en Bobrik kör en alpha eller beta version av firmware så kommer även dessa enheter att uppmanas att uppdatera till "release"-versionen av firmware när sådan blir tillgänglig.

Version 5.1.2, 2014-10-22

 • Ändrat namn på ett par funktioner i menyerna så det blir tydligare
 • Möjlighet att visa bränslepåfyllningarna i Excel.
 • En bugg som gjorde att programmet låste sig om man försökte skriva in en ny radie i platseditorn är fixad.

Version 5.1.3, 2014-10-30

 • En bugg som gjorde att programmet låste sig om man lämnade platseditorn utan att först lämna cellen man editerade är fixad.
 • Programmet kunde ladda upp platsdata och testfiler till fel ftp-konto, fixat.

Version 5.1.4, 2014-11-21

 • Manuellt inmatade bränslepåfyllningar där man inte justerat förvalt klockslag sparades inte ok, fixat.
 • Bränslepåfyllning på första resan i körjournalen syntes ej i bränslepåfyllningsfliken, fixat.
 • Om man ändrar en bränslepåfyllning tex volym, pris eller bränsletyp, så uppdaterades ej ärenderaden, fixat.
 • Förbättrat rutinen som söker efter inmatade bränslepåfyllningar och mätarställningar från appen.
 • Vid uppdatering av databasen kan man nu visa eventuellt egenhändigt lagradepositioner i Google Earth, du kan välja att ta bort dem och/eller skicka/spara dem.

Version 5.1.5, 2014-12-02

 • Programmet kunde inte läsa in körjournalfiler gjorda av tidigare Loggerprogram som använde ett annat filformat, fixat.

Version 5.1.6, 2015-01-27

 • Förbättrad/säkrare minneshantering
 • Det kunde bli fel när programmet skulle hämta restyp/platsnamn/ärende från servern om detta var sparat via Logger Reporter appen (iPhone/Android). Fixat.

Version 5.1.7, 2015-03-04

 • Börjat implementera stöd för ny modell av Bobrik
 • När man la till en ny resa manuellt före den första eller efter den sista så uppdaterades inte datum filtret.
 • Säkrare upp och ned koppling mot ftp-servern.
 • Flera så kallade ComboBoxar i programmet där man kunde dra fram en lista kunde man även editera datan, vilket inte kunde hanteras av programmet, dessa är nu låsta så editering ej är möjligt.

Version 5.1.8, 2015-03-30

 • Stöd för ny modell av Bobrik som kan hämta körjournaldata via mobilnätet
 • Möjlighet att ändra restyp när man markerat flera resor i körjournalen
 • Bugfix: Radie justerings funktionen hade ett antal buggar, fixat.
 • Bugfix: När man la till en ny plats så uppdaterades inte den interna informationen om vilken rad programmet stod på.
 • Möjlighet att visa samtliga platser i GoogleEarth. Alla platser visas enligt dess radie och platserna får olika färg beroende på restyp.
 • Bugfix: Spinbox för att ändra radie i platseditorn kunde göra att programmet låste sig.

Version 5.1.9, 2015-04-28

 • Kompilerat med ny kompilator, RAD Studio XE8
 • Programmet kunde låsa sig vid uppstart med skadad körjournaldata.
 • Förbättringar vid inläsning av skadad/felaktig körjournaldata
 • Splash-skärmen kunde orsaka access violation, fixat.
 • Förbättrad statusrad som visar om porten är upptagen eller ej till ActiveGPS/Bobrik.
 • Fönstrets placering vid fullskärm hamnade tidigare lite snett, fixat.

Version 5.1.10, 2015-07-02

 • Fel vid inläggning av mellanliggande stopp mellan två betalstationspasseringar, fixat.
 • Förbättrad hantering av skadat körjournal index för Bobrik
 • En bugg kunde i vissa fall visa att körjuornasminnet i ActiveGPS var fullt.
 • ID siffran / Checksiffran visas nu i meddelandena som visas vid test enheter eller ej betalda enheter
 • Vid sammanställning av körjournaldata visas ett statusfönster som varnar om någon körjournal inte är inläst för den önskade perioden
 • Statusfönstret är lite större, och storleken kan ändras på det.
 • RAD Studio XE8 Update 1

Version 5.1.11, 2015-08-03

 • Programikonen var lite kantig i vissa upplösningar, fixat.
 • Ny uppdaterad kod som inte använder Windows WMI för att detektera ansluten hårdvara.

Version 5.1.12, 2015-11-20

 • Maxbeloppet för betalstationer i Stockholm ändras från 1/1-2016 till 105 kronor, men ligger kvar på 60kr i Göteborg
 • Gick ej att läggatill mellanliggande respunkt mellan två betalstation-passeringar, fixat.
 • Restypen kunde ibland inte räknas ut av programmet då slutpunkten hade restyp "bostad", fixat.
 • Pop-upp varning om flashminnet är skadat i ActiveGPS eller om körjournalen är avstängd.
 • Uppdaterad funktion för uppdatering av databasen

Version 5.1.13, 2016-03-02

 • Anpassning för kommande Logger 6

Version 5.1.14, 2016-11-01

 • Ytterligare anpassning för Logger 6

Version 5.1.15, 2017-08-08

 • Uppdaterad uppkoppling mot servern

Version 5.1.16, 2017-08-10

 • Föregående version hanterade inte stulna/test/obetalda enheter korrekt, fixat.

Version 5.1.17, 2017-09-13

 • Optimeringar vid uppstart.
 • Varningsskylten på kartan är nu bortplockad.

Version 6.0.0 beta, 2016-03-01

 • Hela Logger programmet är konverterat från VCL plattformen till FMX, vilket stödjer att programmet kan kompileras både för Windows och Mac OS/X
 • Förbättrad StringGrid (tabell funktion) som är snabbare och bättre på att hantera stora mängder data.
 • Uppgraderad infälld webläsare för bättre kartfunktion.
 • Spara funktion som kan spara körjournal, platseditor, arbetsjournal, betalstationer, traktamenten, bränslepåfyllningar till en XLS-fil som exempelvis kan användas av Excel.

Version 6.0.1 beta, 2016-03-03

 • Uppdaterad StringGrid används, och nu verkar de buggar som tidigare fanns ha försvunnit.
 • Sökvägen för hemkatalogen i Windows-versionen kunde bli fel, nu är detta rättat.
 • Mac versionen kunde inte hämta upp användar namn, datornamn och OS/X version, fixat.
 • Problem med Splittern mellan övre och undre delen av fönstret, fixat.

Version 6.0.2 beta, 2016-03-29

 • Snabbtangenterna fungerade för att välja restyp "T", "P", "D", "A" etc fungerade inte som de skulle.
 • Diverse småfel rörande uppdateringen av StringGrid, fixat.
 • Möjlighet att i pop-upp menyn i körjournalen välja restyp på de markerade resorna.
 • Sammanställning på statusraden: Markerar du mer än en rad i körjournalen så räknar den samman körsträckorna för tjänst/privat/deklaration på statusraden.
 • Uppdaterad version av StringGrid
 • En bugg i datumfiltret gjorde att den sista dagens resor inte syntes i körjournalen.
 • Tangentbordshantering av StringGrid och dess komboboxar är nu fixat.
 • Möjlighet att sätta arbetstider/dagar enskilt för varje körjournal.
 • åäö avkodades inte korrekt överallt på mac versionen, fixat.
 • Fel vid skickade av programmets datamapp och flashminne från felsupportsidan, fixat.
 • Kartsidor i diverse fönster fungerade inte, fixat

Version 6.0.3 beta, 2016-04-12

 • Alla dialogrutor utbytta eftersom den inbyggda dialogrutan inte fungerar på OS/X
 • Bättre justering av fönstret om det ligger utanför skärmen, kan även hantera flera bildskärmar.
 • Förbättrad felsupport, möjlighet att se körjournaldatan post för post så som den är lagrad i data-filen.
 • Ihopslagnings bugg fixad.
 • Fel vid borttagning av bränslepåfyllningar, nu nollas även flaggan för bränslepåfyllning som hämtats från server
 • Fel teckenavkodning användes när data som lagrades på servern skulle hämtas.
 • Fler ändringar för hantering av hem-katalogen både i Windows och Mac
 • Det var fel data alignment i platseditorn på mac versionen, därmed kunde inte platseditordata exporteras från mac till windows eller tvärtom. Fixat.

Version 6.0.4 beta, 2016-04-20

 • Problem med skapandet av XLS-filer
 • I fyllnad av bruttokostnad för periodens drivmedel uppdaterade inte statistiken, fixat.

Version 6.0.5 beta, 2016-10-13

 • Möjlighet att definiera ett default ärende i platseditorn för platsen, som automatiskt anges i körjournalen när man kör till platsen och inte angivit något annat ärende.
 • Vid markering av flera rader i körjournalen summerar programmet körtid/stopptid på statusraden
 • Ändrade regler för kompletterande data som skickas från appen, det räcker att dessa skickas inom 1 dygn från start/slut-tiden i körjournalen jämfört med tidigare 30 minuter.
 • Felsupport funktionen har fått ett nytt fönster där man kan granska alla kompletterande data från appen för enklare felsökning.

Version 6.0.6 beta, 2016-12-26

 • Felsupport fönstret har fått en ny knapp som kan visa innehållet i den anslutna apparatens körjournalminne

Version 6.0.7 beta, 2017-01-18

 • Kartbilden uppdaterade sig inte i flikarna för Bränslepåfyllning, Arbetsjournal och Betalstationer
 • Det gick bara att justera timmarna i tidsinställningarna för arbetstid.
 • Det gick inte att spara ändrade inställningar på Bobrik
 • Ny inställning för att aktivera indikeringspunkt i displayen för aktiv körjournal, Bobrik firmware 1.5 alpha 5.
 • Programmet krashade om den inte kunde läsa in filerna för betalstationer

Version 6.0.8 beta, 2017-02-25

 • Förbättrad funktion för att lägga till en ny plats i platseditorn med "Insert"-knappen
 • Om man försökte stänga programmet medan det startarde upp så låste det sig, fixat.
 • Fel kartbild visades i arbetsjournalen, fixat.

Version 6.0.9 beta, 2017-05-23

 • Kompilerad med C++ Builder 10.2
 • Utskrift fick tidigare fel font-storlek. Fixat.
 • Restyperna uppdaterade sig inte automatiskt efter man har hämtat data från appen, fixat.

Version 6.0.10 beta, 2017-08-24

 • Kompilerad med C++ Builder 10.2 update 1
 • Uppdaterade rutiner för att undvika ftp uppkoppling som i bland kan vara spärrat av företagets brandvägg
 • Export till Excel-fil i MacOS fungerar nu.

Version 6.0.11 beta, 2017-11-14

 • Storleken på fönstret kunde krympa varje gång man öppnar programmet
 • Ny optimerad rutin för inläsning av data som är skickad med appen
 • Lösenorden gick inte att mata in ok vid lösenordsskyddad körjournal, fixat
 • Gått igenom samtliga fönster i programmet så att rätt fält/knapp blir fokuserat när fönstret öppnas.
 • Fix för MacOS High Sierra (Fungerar tyvärr inte, menyerna försvinner. Felet måste åtgärdas av Embarcadero)
 • Start utan internet på MacOS kunde orsaka access violation error, fixat.
 • Tidigare tilllät bara Logger programmet att endast ett meddelande från appen kunde hanteras per start eller slutpunkt. Nu kan man skicka till exempel bränslepåfyllning först och sedan mätarställning i separata meddelanden, och båda läses ändå in.
 • Resor mellan arbetsplats och bostad kallades för deklarationsresor eftersom dessa tar man normalt upp i deklarationen, namnet är nu ändrat till arbetsresor för att använda samma namn som skatteverket.

Version 6.0.12 beta, 2017-12-13

 • Nytt fönster under felsupport-sida som kan visa samtliga körjournaler som ligger i datamappen
 • Dialogrutorna är nu utbytta till standard rutor enligt operativsystemet.
 • Snabbval för ärende: Nu kan man samtidigt välja om restypen för resan skall ändras. Alla inställningar för detta visas i menyn för snabbval av ärende.
 • Trängselskatten fördelas nu ut enligt 2018 års regelverk som säger att vid maxtaxa så skall i första hand kostnaden läggas på tjänsteresor, andra hand arbetsresor och i tredje hand privatresor
 • Sammanställning av den valda periodens kostnad för trängselskatt visas nu i statistik fönstret
 • Kompilerad med C++ Builder 10.2.2
 • Fix för MacOS High Sierra, nu fungerar pop-up menyerna!

Version 6.0.13 beta, 2017-12-26

 • Fix för fördelningen av trängselskatt, vid flerpassage regeln i Göteborg skall den dyraste passagen under en 60 minuters period påföras den första passagen under perioden.
 • MacOS Ett flertal allignment fel gjorde bland annat så att beräkningen av trängselskatt ej fungerade, fixat
 • Traktamenten för 2018 är höjda, siffrorna finns nu med i programmet.
 • Kompilerad med C++ Builder 10.2.2 build 2004

Version 6.0.14 beta, 2017-12-29

 • Maxtaxa för trängselskatt fungerade inte korrekt om man besökt flera orter med betalstationer under samma dag. Fixat.
 • Om man inte uppdaterat Bobrik's databas för betalstationer och har kvar betalstationen för Lidingö, så togs betalningen bort på andra betalstationer som passerats inom 30 minuter, fixat.
 • Färger på datumen (lördag=blått, söndag=rött) finns nu även på dom andra flikarna och inte bara i körjournalen.
 • Maxtaxa för trängselskatt kunde beräknas felaktigt i undantagsfall.
 • Man kan välja vilket belopp som skall visas i körjournalen vid betalstationerna, antingen enligt skylten vid betalstationen eller enligt den faktiskt debiterade skatten vid betalstationerna.
 • Tre olika sätt att beräkna förmånsvärdet vid betalstationerna presenteras nu av programmet.

Version 6.1, 2018-01-04

 • Förbättrad kontroll av flashminnet
 • Skalfaktorhanteraren för mätarställningarna kunde felaktigt varna för negativ mätarställning , på grund av ett avrundningsfel, detta är nu fixat.

Version 6.1.1 , 2018-04-01

 • Listningen av alla körjournaler på felsupport-sidan innehåller även status på varje körjournal
 • Reglerna för betalstationerna i backa finns nu implementerade i programmet, men ej aktiverade ännu.
 • Varningsrutor för om enheten kommer att stänga av eller redan är avstängd finns nu tillagt.
 • Trängselskatt presenteras nu även i verktyget "Sammanställning"
 • Verktyget "Sammanställning" fungerar nu även på MacOS och Windows datorer utan Microsoft Excel genom att programmet istället sparar informationen till en .XLS-fil istället.
 • Smartare automatisk bedömning om vad som är tjänsteresor, om man tex åker till en annan ort i tjänsten och samtidigt gör ett litet privat ärende, så klassas ändå alla resor som tjänst. Tidigare kunde hela resan hem bli privat om det sista man gjorde på dagen var en liten privat resa.
 • Om man manuellt byter namn på en start/slutpunkt så ändras nu även tillhörande start/slutpunkt automatiskt.
 • Ändrat så att bränslepåfyllningar från appen med ett literpris på 0kr accepteras
 • En dialogruta där man kan ange ingående mätarställning, registreringsnummer samt ange ett eget namn om man ansluter en helt ny enhet utan körningar
 • Stöd för checksumma kontroll av dataöverföringen till/från flashminnet som finns i Bobrik firmware 1.8
 • Kompilerat med C++ Builder 10.2 update 3

Version 6.1.2 , 2018-05-28

 • Om körjournaldata inte kunde läsas in vid uppstart av programmet så hamnade dialogrutan under "splash"-screen, fixat.
 • Möjlighet att skydda utläsning av körjournalen med hjälp av en pin-kod.
 • En bugg i kontroll-logiken av körjournaldatan raderade bort korta resor (under 10 sekunder) även om dom gick till/från en betalstation, fixat.

Version 6.1.3 , 2018-08-06

 • Förbättrat och snabbat upp funktionen som kan visa körjournalen som ligger i minnet på en ansluten enhet i felsupport-fönstret
 • Programmet kunde inte känna igen att Google-Earth var installerad i Windows, fixat.

Version 6.1.4 , 2018-10-05

 • Uppdaterade och förhoppningsvis stabilare stringgrid rutiner.
 • Geocoding från Google är fixad.

Version 6.1.5 , 2019-03-26

 • Fel vid databas uppdatering av Bobrik på Mac, hittar slumpvis antal egna positioner fast inga sådana finns. Fixat
 • Radien kunde inte justeras i platseditorn, fixat.
 • Funktionen som visade helgdagar i körjournalen är fixad så att Allhelgonadagen och alla helgons dag blir korrekt.
 • Sammanställning av data gruppvis fungerade inte korrekt
 • Fix för att skydda körjournalen mot GPS week rollover, utifall att den inte hanteras korrekt av GPS mottagaren eller av firmware i körjournalen
 • Bättre kontroll av firmware version i Bobrik, programmet varnar nu för om man kör en firmware version som är borttagen från vår server.
 • Fördröjd laddning av kartbild när man listar körjournalen som finns lagrad på ansluten enhet under felsupport sidan.
 • Fix för Access Vilolation som kunde insträffa isamand med arkivering av körjounal om man inte valt något att arkivera.

Version 6.1.6 , 2019-04-07

 • Fix för GPS week rollover fungerade inte som det var tänkt i föregående version, fixat nu.

Version 6.1.7 , 2019-04-25

 • Föregående version kunde låsa sig om den fann ogiltiga äldre datum i körjournalen, fixat.
 • Om en körjournal är låst med pinkod som öppnas vid uppstart kunde "splash-screen"-skylten dölja rutan för pinkod, fixat.

Version 6.1.8 , 2019-05-01

 • Ny funktion på felsupport sidan: Justering av datumstämplar i Bobrik's körjournal

Version 6.1.9 , 2019-07-04

 • Funktionen som sorterade inkommande mätarställningar i datumordning, kunde ibland sortera fel, fixat
 • Rutinen som kan manuellt lägga till resor i körjournalen visar startpunkter/slutpunkter som är sorterade och filtrerade så att den bara visar dom som ligger inom angiven körsträcka fågelvägen.
 • Beräkningsfel vid trängselskatt, dagen före Kristihimmelfärdsdag togs med av misstag. Fixat.
 • Förbättrad filter-funktion, tidigare filtrerade den endast på resans slutpunkt, nu kan man även välja startpunkt.
 • Ärende funktionen kan nu sätta ärende även om mer än en rad är markerad i körjournalen.

Version 6.1.10 , 2020-02-25

 • Viss möjlighet att justera tid/datum i körjournalen genom att dubbelklicka på datumet
 • Black friday räknades fel 2019
 • Traktamente skall ej beräknas om hemkomst sker före 04:30
 • Första till fjärde advent syns nu istället för söndag för dessa dagar.
 • Stöd för Trängselskatt i Stockholm med hög och låg säsong

Version 6.1.11 , 2020-03-12

 • Testfunktion för trängselskatt, där man kan mata in betalstation, datum och klockslag för att verifiera att programmet beräknar rätt pris för passagen.

Version 6.1.12 , 2020-08-31

 • Windows version kompilerad med RAD Studio 10.4
 • Bugfix för kolumner som inte gick att flytta korrekt i körjournalen
 • API kunde inte ansluta korrekt till vår sever, fixat. Endast TLS V1.2 och v1.3 tillåts
 • Fel när man skulle lägga till ett mellanliggande stopp på en resa och startpunkten/slutpunkten var en betalstation
 • StringGrids 3.7.5.6

Version 7.0.0, 2022-08-02

 • Helt omskrivet från C++ Builder till Delphi, RAD Studio 11.1
 • 64 bitars MacOS version nu möjligt efter byte till Delphi
 • Chromium webbläsare används nu med hjälp av WebView2. Detta medför att man slipper varningsskylt på kartbilderna som tidigare orsakades av att Internet Explorer användes
 • Autobackup funktion där alla filer automatiskt kopieras med datumstämpel, detta för att möjliggöra återskapandet av filer utifall att användaren eller programmet skulle råka förstöra viktig data.
 • StringGrids 3.7.8.3

Version 7.0.1, 2022-08-06

 • Platsnamnet hamnade fel om man lade till ett mellanliggande stopp. Fixat.
 • Fel vid manuellt tillagd resa, orsakade felmeddelande. Fixat.

Version 7.0.2, 2022-08-07

 • Window versionen tog lång tid på sig att avsluta, Fixat.
 • Insert-funktionen för att skapa en ny plats i platseditorn, sökfunktion fixad, kartan fixad.
 • Kompilerad med RAD Studio 11.1.5

Version 7.0.3, 2022-08-10

 • Framförallt Mac versionen kunde råka få timglas som muspekare även om programmet inte var upptaget, Fixat
 • AccessViolation kunde ske vid byte mellan olika körjournaler, Fixat
 • Optimerad rutin som bestämmer platsnamn och restyp, nu betydligt snabbare än tidigare

Version 7.0.4, 2022-10-15

 • Delvis stöd för ActiveGPS, kanske inte helt stabilt, men bättre än inget stöd alls.
 • CSV importen till platseditorn var tidigare inte implementerad, fixat.
 • En bugg som fick programmet att låsa sig vid inläsning av data från mobil-appen är fixad.
 • RAD Studio 11.2

Version 7.0.5, 2022-10-19

 • Buggen som fick programmet att låsa sig vid inläsning av mätarställningar, var inte riktigt åtgärdad sist, bättre nu förhoppningsvis.

Version 7.0.6, 2022-10-31

 • Enklare redigering av inmatade bränslepåfyllningar, nu kan man dubbelklicka på en ärenderad som innehåller bränslepåfyllning för att redigera den
 • Bränslepåfyllningar importerades ej korrekt från appen, fixat.
 • Webbsidan som visas i kartfönstret då programmet startar, är nu olika beroende på vilken version av programmet som startar för att vi enklare skall kunna visa information som passar just den versionen av programmet som användaren kör.

Version 7.0.7, 2022-12-08

 • Halvdagar, såsom skärtorsdag, valborgsmässoafton, dag före nationaldagen, alla helgons afton, räknas nu som arbetsdag om dessa inte infaller på en lördag/söndag enligt logiken som avgör tjänst/privat när den är satt till auto.
 • Stöd för att hantera elbil, dock kan inte bränsleförbrukning/energiåtgång beräknas ännu om man inte tankar/laddar fullt.
 • Traktemente nivåer för 2023 är inlagda i programmet
 • Milersättning enligt föreslgana nivåer för diesel, bensin, el samt privatbil enligt 2023 är inlagt i programmet.

Version 7.0.8, 2023-01-06

 • Förhoppningsvis skall programmet inte krascha om man startar det på en Windows dator utan Micro Edge installerad, istället skall ett meddelande om att Edge saknas på datorn komma.
 • OLE kopplingen till Excel för att visa Körjournal, Arbetsresor etc fungerade inte, fixat (Detta gäller enbart Windows)
 • Utskrifterna i Mac fick allt för stor font, detta är nu fixat.
 • Sparande av .XLS fil skapar en ogiltig .XLS fil på Mac, återstår att åtgärda. Detta är ett fel på en extern komponent som vi väntar på att få åtgärdat.

Version 7.0.9, 2023-01-19

 • Grid-komponenten alltså den komponenten som skapar/ritar alla tabeller i programmet är utbytt från TMSFMXGrid till TMSFNCGrid, som är en modernare lösning
 • Tackvare TMSFNCGrid fungerar nu sparandet av .XLS-filer på mac
 • CTRL+C orsakade ett "out of memory"-fel, fixat.
 • Inställningar för Bobrik gick att välja trots att inte Bobrik var ansluten, fixat
 • Bobrik's inställningsfönster är för stort för mindre skärmar, nu finns möjligheten att scrolla fönstret så att man kommer åt alla delar av fönstret.

Version 7.0.10, 2023-02-10

 • Fix för Windows 7 där programmet varnade för att Edge ej var installerat trots att det var det.
 • Några data i textfönstret visades felaktigt när man valde alternativet "Visa Flash"
 • Menyn "Inställningar för aktuell körjournal" orsakade att hela programmet låste sig, fixat.

Version 7.0.11, 2023-07-17

 • Uppdaterade TMSFNCGrid och TMSFNCWebBrowser komponenter
 • Filter funktionen i körjournalen är förbättrad, tar med hela resan även om man passerar betalstation
 • Statusradens statistikberäkning när man valde flera rader och hade någon typ av filter aktiverat räknade ändå in filtrerade rader, fixat.
 • Windows 11 och fönstret i fullskärmsläge kunde orsaka att programmet stängde sig direkt vid uppstart.

Version 7.0.12, 2023-10-14

 • Uppdaterade TMSFNCGrid komponenter
 • Förbättrad funktion för att lägga till resa manuellt. Nu är den enklare att använda, med smartare filtrering och sortering av tillgängliga platser utifrån vald körsträcka. Dessutom försöker den automatiskt föreslå lämplig start och/eller slutpunkt.
 • Nyhet: Möjlighet att lägga till missade betalstationer
 • Förbättrad funktion att ändra namn på start/slutpunkt där man får valet om det finns ett glapp i körjournalen att kunna ansluta mot nästkommande start eller föregående stopp. Programmet räknar automatiskt om körsträcka och anpassar klockslag automatiskt. I övrigt så presenteras endast platser som är möjliga att nå från start/slutpunkten uträknad från resans körsträcka så det blir enklare att finna rätt plats i listan.
 • Nyhet: Logger version 7 har haft en automatisk backup funktion som sparat kopior av körjournalen. Nu finns ett menyval där man enkelt kan välja att återställa från en sådan backup.

Version 7.0.13, 2023-11-30

 • Sortingering av platseditor data fungerade ej, fixat.
 • Fel vid sparande av platseditor data till hårddisk, den sista ändringen kom aldrig med.
 • Om man öppnar en körjournal, vars platser saknas i platseditorn så läggs dom automatiskt till, och försöker använda namn/restyp från körjournalen.
 • Uppdaterade TMSFNCGrid komponenter då tidigare versioner hade många buggar
 • Kompilerat med RAD Studio 12, MacOS Sonoma stöd
 • Fix för den infällda webb-läsaren som inte alltid initierades korrekt.

Version 7.0.14, 2023-12-20

 • Den "smarta" rutinen som skulle sätta hela resan mellan arbete och bostad till tjänst om den innehöll flera stopp och merparten av resan var tjänst initierades fel och satte av misstag andra privata resor som tjänst, fixat.
 • Uppdaterade komponenter från TMS
 • Optimerad rutin för beräkning av traktamente som nu är snabbare.

Version 7.0.15, 2024-01-19

 • Datumväljaren orsakade access violation fel, fixat
 • Ny förvalda period finns nu: Denna vecka, Förra veckan

Version 7.0.16, 2024-02-09

 • Statistik-uträkningen för trängselskatt kunde under vissa omständigheter bli fel, summan blev rätt men fler resor blev klacificerade som privat när som egentligen skulle vara tjänst, fixat.
 • Klick på fixerad rad i tabellen för betalstationer orsakade att programmet låste sig, fixat.
 • Vid uppdatering kunde i bland tabellen för körjournalen endast visa en rad trots att det fanns flera, fixat.
 • Kompilerat med RAD Studio 12 patch 1.

Version 7.0.17, 2024-04-14

 • Man kunde förlora kolumner i platseditorn genom att justera bredden till noll, som inte gick att få tillbaka efteråt. Nu finns en återställning om man startar om programmet och den upptäcker att kolumnbredden är noll.
 • Textstorleken vid utskrift på Mac var på tok för liten, fixat.
 • Kompilerad med RAD Studio 12.1

 

Hur man ändrar sökvägen till programmets körjournal och platseditordata.

 

Från version 5.0.41 är det möjligt att själv ändra programmets sökväg till var man vill placera körjournaldata och platseditor data, vilket möjliggör att man kan placera datan på en server så att fler kommer åt datan från olika datorer, samt att det blir enklare för datoradministratören att säkerhetskopiera all information.

Viktig information

 • Programmet behöver en egen mapp med fulla läs och skrivmöjligheter.

 • Endast en användare åt gången kan köra programmet. Logger programmet har ett inbyggt skydd för att förhindra att flera datorer/användare redigerar samma data samtidigt.

 • Om det finns platsedtiordata från flera olika datorer/användare som ni vill slå samman rekommenderar vi att man exporterar ut dessa från Logger programmet först, och därefter ändrar sökvägen i Logger programmet och slutligen importerar tillbaka platseditor datan.

För att ändra programmets sökväg följ denna instruktion:

 • Se till att du har minst version 5.0.41 av Logger programmet och starta det.

 • Gå till menyn Hjälp --> Om

 • Tryck på sökvägen som visas i Om-rutan, nu öppnas den aktuella sökvägen med alla dess filer i ett nytt fönster.

 • Stäng Om-rutan och avsluta körjournalprogrammet, men låt fönstret med programmets filer ligga kvar.

 • Starta Registereditorn, genom att från Windows startmeny skriva in REGEDIT i sökrutan (Vista/7) eller kör rutan (XP)

 • Leta upp registernyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\AD-Teknik\Logger

 • Här finns värdet "Path" ändra Datan för Path så att den pekar på en tom mapp där ni vill flytta körjournaldatan till, se bild nedan

 • Se till att ni skapar en tom mapp med samma sökväg.

 • Kopiera samtliga filer från den gamla mappen till den nya, eller minimum Log_<idnummer>.bin filerna som innehåller körjournal-data, Places.bin som innehåller platseditordata, PurposeStrings.bin som innehåller ärende texter, Workdays.bin som innehåller arbetstider.

 • För att återgå till programmets ordinarie sök väg tar man helt enkelt bort registernyckeln Path eller tar bort sökvägen så den är tomKända fel/begränsningar i programmet

 

 • 6.0.0 beta 160301: ComboEdit funktionen när man vill ändra start eller slutpunktens namn "hänger sig". efter man har valt ett nytt namn, precis som om man hade hållt inne shiftknappen, för att frigöra och därmed sätta nytt namn på platsen måste man "trycka loss" musen genom att klicka i en annan kolumn som är ej editerbar, tex kolumnerna för start och sluttid.
 • 6.0.0. beta 160301: Mac OS/X versionen har än så länge inte stöd för att dela en datamapp med körjournaler mellan flera datorer.
 • 6.0.6 beta 161226: MacOS, kan inte spara direkt till XLS filer
 • 6.0.6 beta 161226: Delar av fönstret kan försvinna när man ändrar storlek på det, framför allt rutan med ärende. Fix: Minimera och sedan maximera fönstret för att informationen skall bli synlig igen.

Så här raderar du programmets data:

 • Starta programmet
 • Gå till Hjälp och sedan tryck Om
 • Tryck på länken körjouraldata i "Om"-rutan, som öppnar datorns Filhanterare i den mappen där programmets data ligger.
 • Stäng "Om"-rutan.
 • Stäng programmet.
 • Det är viktigt att programmet är avslutat innan man rör filerna i denna mappen.
 • Fil som heter Log_<idnummer>.bin är körjournal data, Places.bin är platseditor data. Finns även Backup filer av dessa, men de behöver man ej röra. Workdays är data för dina arbetstimmar.
 • Radera den felaktiga filen.


Planerade funktioner till kommande program

 

 • Möjlighet att bestämma fasta ärenden beroende på plats man reser till.
 • Stöd för flera språk

Har du fler tips och önskemål, skicka gärna ett mail till info@adteknik.com  

 

Här kan du ladda hem programmet

 

Länk till AD-Teknik Logger installationsprogram

 

Copyright (c) 2012-2016 by AD-Teknik AB